Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Exloo verdeeld zijn.

1 7
2 5
3 11
4 6
5 6
6 4
7 3
8 30
9 31
10 29

Groei

Het aantal recensies in Exloo over tijd.

4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
9
10
11
11
13
15
16
19
21
21
26
29
30
36
40
43
49
53
58
59
60
64
66
69
73
77
80
85
92
94
96
98
105
108
113
117
127
135
142
144