Opstellen berichten

 1. Schrijf in leesbaar Nederlands, let op spelling en grammatica. Ook Engels- en Duitstalige Berichten zijn toegestaan. Berichten in dialect moeten ook te begrijpen zijn voor mensen die het dialect niet spreken.
 2. Licht de beoordeling toe. 'Leuk' of 'Nooit meer' is niet voldoende toelichting. We verwachten op zijn minst toelichting over waarom het eten en iets gerelateerds goed was of niet.
 3. Zorg dat de cijfers die worden gegeven overeen komen met de toelichting.
 4. Gebruik dezelfde naam en e-mail adres bij het schrijven van meerdere Berichten over één restaurant. Wanneer Eet.nu van één persoon meerdere Berichten ontvangt die onder verschillende namen zijn geschreven, wordt in principe alleen de nieuwste getoond.
 5. Eet.nu staat in beginsel toe dat gebruikers Berichten anoniem schrijven, maar gebruik hiervoor wel een valide e-mailadres. Als Eet.nu echter twijfels aan de oprechtheid en vanwege het ontbreken van een (correct) e-mailadres geen mogelijkheid heeft om het waarheidsgehalte van Berichten te controleren, worden deze alsnog verwijderd.

Door het plaatsen van Berichten op de Site kent de gebruiker Eet.nu het onherroepelijke recht toe om deze te openbaren en mogen deze door Eet.nu onbeperkt worden gebruikt, gekopieerd, gepubliceerd, vertaald en verspreid in elk middel en in elke vorm, waaronder – doch niet uitsluitend – voor advertenties en andere promotionele doeleinden voor Eet.nu en / of anderen zonder toestemming van de gebruiker.

Ongewenste berichten

Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming van Berichten die niet toegestaan zijn op de Site. Eet.nu behoudt zich het recht voor om deze opsomming te allen tijde te wijzigen. Indien een gebruiker deze bepaling overtreedt zal Eet.nu zo nodig gerechtelijke actie ondernemen tegen die gebruiker. Verboden zijn onder meer berichten waarin gebruikers:

 1. Discriminerend zijn (ras, geloof, geslacht, nationaliteit, politieke voorkeur en fysieke of verstandelijke vermogens).
 2. Restaurants afrekenen op het navolgen van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen.
 3. Enkel hoofdletters gebruiken.
 4. Wijzigingen doorgeven of vragen over het restaurant stellen. Gebruik hiervoor het contactformulier.
 5. Een recensie schrijven over een restaurant waar de gebruiker werkt of gewerkt heeft, waarvan de eigenaar of bedrijfsleider familie van de gebruiker is.
 6. De naam van een ander restaurant noemen. Vergelijkingen met restaurantketens zoals McDonald’s zijn algemener en worden daarom in beginsel wel toegestaan.
 7. Beweren dat men ziek is geworden van het eten.
 8. Beweren dat er haren, ongedierte, of andere voorwerpen van die strekking in het eten zaten.
 9. Ad hominem argumenten gebruiken (uitleg).
 10. Personeel van het restaurant herkenbaar beschrijven.
 11. Commerciële doeleinden nastreven.
 12. Beledigingen uiten of op andere wijze in strijd handelen met normen en waarden van de online gemeenschap.
 13. Anderszins schokkende, kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke taal gebruiken.
 14. Spam, junkmail, kettingbrieven of andere ongevraagde massa berichten verspreiden.
 15. Informatie verstrekken waarvan zij weten dat deze vals of misleidend is.
 16. Reageren door middel van een recensie. Als een gebruiker wil reageren op een recensie kan dit via de reactiepagina (te bereiken door te klikken op de datum van het bericht).

Bezwaar tegen berichten

Indien een restaurateur, gebruiker of derde het niet eens is met Berichten, Berichten verdacht vindt, van mening is dat Berichten inbreuk maken op auteursrechten of anderszins klachten heeft over Berichten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Eet.nu. Eet.nu zal de situatie dan verder uitzoeken, bijvoorbeeld door de gebruiker die de betreffende informatie heeft geplaatst om een toelichting te vragen of te proberen om contact tussen restaurateur en de gebruiker mogelijk te maken. Indien nodig zal Eet.nu daarna zo spoedig mogelijk zorg dragen voor het verwijderen van de Berichten.

Restaurateurs kunnen tevens publiekelijk reageren op recensies via de reactiepagina en er kan privé worden gereageerd via hun restaurantbeheerpagina. De restaurateurs krijgen in het geval dat zij privé willen reageren niet rechtstreeks de contactgegevens van de gebruiker, maar kunnen alleen via Eet.nu reageren.

Weging recensies

Het eindcijfer van een recensie is een gewogen gemiddelde. Omdat een restaurant voornamelijk wordt afgerekend op het eten en daarna op service en prijs/kwaliteit verhouding laat Eet.nu de deelcijfers hiervan zwaarder meetellen in het eindgemiddelde.

De eet.nu rating geeft de numerieke samenvatting weer van de meningen die hier worden getoond. Bij het berekenen van de rating van een restaurant geldt het volgende:

 • Het restaurant dient minimaal 3 goedgekeurde meningen te hebben.
 • Afgekeurde of niet-zichtbare recensies worden niet meegenomen in de berekening.
 • De onderdelen in een recensie worden los meegenomen (dus niet het eindcijfer).
 • Van elke gebruiker wordt enkel de laatste recensie bij de eetgelegenheid meegenomen in de berekening.

Er wordt een Bayesian gewogen gemiddelde berekend waarmee een eerlijker beeld kan worden gegeven indien er weinig meningen bij een restaurant zijn.

Eet.nu houdt ook rekening met:

 • De leeftijd van de meningen. Om het cijfer up-to-date te houden tellen oudere meningen minder zwaar mee dan jongere meningen. Na één jaar telt een mening nog maar voor (ongeveer) 1/3 mee. Dit betekent dat de rating kan wijzigen zonder dat er meningen bij zijn gekomen of zijn verwijderd.
 • Wie de mening gegeven heeft. Een recensie die geschreven is door een geregistreerde en actieve gebruiker kan 2 keer zo zwaar meetellen als een mening van een niet-geregistreerde gebruiker.