Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Groote Keeten verdeeld zijn.

1 0
2 5
3 5
4 1
5 3
6 4
7 2
8 6
9 9
10 9

Groei

Het aantal recensies in Groote Keeten over tijd.

4
6
6
7
9
9
9
9
10
10
10
12
12
13
14
14
14
14
15
17
20
25
28
28
29
29
30
30
30
31
34
37
38
38
40
41
41
41
42
42
42
42
43
44
44
45
45
45
46
46