Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Groote Keeten verdeeld zijn.

1 0
2 5
3 5
4 1
5 3
6 4
7 2
8 6
9 9
10 9

Groei

Het aantal recensies in Groote Keeten over tijd.

2
4
5
5
7
7
7
7
8
8
9
10
10
11
12
12
12
13
14
15
20
24
26
27
27
28
28
28
28
32
35
36
36
37
38
39
39
40
40
40
40
41
42
42
43
43
43
43
44
45