Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Groote Keeten verdeeld zijn.

1 0
2 6
3 5
4 1
5 3
6 5
7 2
8 7
9 9
10 9

Groei

Het aantal recensies in Groote Keeten over tijd.

2
4
5
6
7
7
7
8
8
8
10
10
11
12
12
12
12
13
14
18
22
25
26
27
27
28
28
28
30
33
35
36
36
38
39
39
40
40
40
40
41
42
42
43
43
43
43
44
45
45