Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Groote Keeten verdeeld zijn.

1 0
2 5
3 4
4 1
5 3
6 4
7 2
8 6
9 8
10 9

Groei

Het aantal recensies in Groote Keeten over tijd.

4
5
6
6
8
8
8
8
9
9
9
11
11
12
13
13
13
13
14
15
16
21
24
27
27
28
28
29
29
29
29
33
36
37
37
37
39
40
40
41
41
41
41
41
42
43
43
44
44
44