Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Easterlittens verdeeld zijn.

1 1
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 1
8 3
9 4
10 4

Groei

Het aantal recensies in Easterlittens over tijd.

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
13
13
14
14
14
14