Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Zetten verdeeld zijn.

1 2
2 4
3 4
4 0
5 1
6 5
7 7
8 29
9 32
10 29

Groei

Het aantal recensies in Zetten over tijd.

4
4
4
5
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
9
12
13
13
13
13
14
15
15
15
15
15
16
16
17
18
20
23
28
34
47
50
52
54
60
64
67
72
75
77
79
80
88
96
105
109