Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Zetten verdeeld zijn.

1 2
2 5
3 4
4 0
5 1
6 5
7 9
8 34
9 43
10 34

Groei

Het aantal recensies in Zetten over tijd.

7
7
7
7
8
8
8
8
9
10
10
10
10
10
13
15
16
16
16
17
18
18
18
18
19
19
19
21
21
25
27
34
39
51
55
57
62
67
70
75
78
80
82
83
91
103
108
119
131
139