Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Zetten verdeeld zijn.

1 2
2 4
3 4
4 0
5 1
6 5
7 8
8 34
9 40
10 34

Groei

Het aantal recensies in Zetten over tijd.

7
7
7
7
8
8
8
8
9
10
10
10
10
10
12
15
16
16
16
16
18
18
18
18
18
19
19
20
21
23
26
31
37
51
54
56
61
65
70
71
77
79
82
82
90
99
108
114
128
138