Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Zetten verdeeld zijn.

1 2
2 4
3 4
4 0
5 1
6 5
7 8
8 31
9 37
10 31

Groei

Het aantal recensies in Zetten over tijd.

4
4
4
4
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
9
12
13
13
13
13
14
15
15
15
15
16
16
16
18
18
22
23
31
35
48
52
54
59
63
67
68
74
76
79
79
84
94
104
109
124