Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Zetten verdeeld zijn.

1 2
2 4
3 4
4 0
5 1
6 5
7 8
8 33
9 37
10 31

Groei

Het aantal recensies in Zetten over tijd.

4
4
4
5
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
9
12
13
13
13
13
15
15
15
15
15
16
16
16
18
19
23
26
33
36
50
52
54
60
64
68
73
75
77
79
80
88
99
105
115
127