Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Zetten verdeeld zijn.

1 2
2 4
3 4
4 0
5 1
6 5
7 7
8 31
9 34
10 30

Groei

Het aantal recensies in Zetten over tijd.

4
4
4
4
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
9
12
13
13
13
13
14
15
15
15
15
16
16
16
18
18
21
23
30
34
48
51
53
57
61
67
68
74
76
77
79
80
89
102
105
116