Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Zenderen verdeeld zijn.

1 7
2 10
3 9
4 10
5 9
6 12
7 3
8 21
9 50
10 47

Groei

Het aantal recensies in Zenderen over tijd.

3
4
5
5
7
8
10
11
12
13
16
16
18
22
25
31
31
33
36
37
37
43
47
48
62
66
67
72
77
78
83
85
90
95
98
100
102
107
111
117
124
129
139
144
149
153
156
161
167
174