Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Zenderen verdeeld zijn.

1 7
2 10
3 10
4 10
5 9
6 12
7 3
8 21
9 52
10 48

Groei

Het aantal recensies in Zenderen over tijd.

4
6
6
7
9
10
12
12
13
15
17
18
22
26
32
32
33
34
37
38
42
44
48
56
65
67
69
76
78
82
84
88
93
98
99
103
106
111
113
124
126
137
141
147
151
154
158
166
171
182