Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Zeegse verdeeld zijn.

1 1
2 4
3 3
4 3
5 8
6 5
7 8
8 15
9 23
10 14

Groei

Het aantal recensies in Zeegse over tijd.

5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
8
8
9
12
13
15
18
19
21
24
27
28
29
36
36
36
37
38
39
41
43
44
45
47
51
52
56
56
59
63
65
66
66
67
73
78
81
85
87
89