Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Wommels verdeeld zijn.

1 0
2 0
3 0
4 0
5 4
6 5
7 4
8 13
9 25
10 22

Groei

Het aantal recensies in Wommels over tijd.

2
5
5
5
6
7
8
9
10
10
10
11
12
12
14
15
15
20
23
26
29
31
35
41
45
47
49
52
52
57
58
59
59
60
66
66
66
70
71
71
71
73
74
74
74
77
78
79
79
80