Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Wommels verdeeld zijn.

1 0
2 0
3 0
4 0
5 4
6 5
7 4
8 13
9 24
10 22

Groei

Het aantal recensies in Wommels over tijd.

3
6
6
6
7
8
9
10
11
11
11
12
13
13
13
15
16
19
24
25
30
32
35
39
45
47
49
53
53
55
58
60
60
61
65
67
67
68
71
72
72
73
74
75
75
76
79
79
80
80