Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Wommels verdeeld zijn.

1 0
2 0
3 0
4 0
5 4
6 5
7 4
8 13
9 23
10 22

Groei

Het aantal recensies in Wommels over tijd.

2
5
5
5
6
7
8
9
10
10
10
11
12
12
12
14
15
18
23
24
29
30
31
38
44
46
48
49
52
53
57
58
59
60
60
66
66
66
70
70
71
71
73
74
74
74
76
78
79
79