Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Wijdenes verdeeld zijn.

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 1
7 2
8 2
9 9
10 2

Groei

Het aantal recensies in Wijdenes over tijd.

5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
8
9
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
19