Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Wellerlooi verdeeld zijn.

1 1
2 2
3 3
4 5
5 5
6 1
7 1
8 6
9 7
10 6

Groei

Het aantal recensies in Wellerlooi over tijd.

2
4
6
7
7
10
10
11
11
11
13
13
13
13
14
14
14
15
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18
19
21
22
22
22
24
24
26
26
27
28
29
30
31
33
33
34
35
36
36
36
37