Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Wellerlooi verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 3
4 5
5 5
6 2
7 1
8 6
9 7
10 6

Groei

Het aantal recensies in Wellerlooi over tijd.

2
3
5
6
7
10
10
11
11
11
13
13
13
13
14
14
14
15
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18
19
21
22
22
23
24
25
26
26
27
28
30
30
32
33
33
35
36
36
36
37
38