Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Wellerlooi verdeeld zijn.

1 1
2 2
3 2
4 5
5 4
6 1
7 1
8 6
9 7
10 6

Groei

Het aantal recensies in Wellerlooi over tijd.

3
5
6
7
8
11
11
12
12
12
13
14
14
14
14
15
15
16
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
21
23
23
23
24
25
27
27
28
28
29
31
31
32
34
34
36
37
37
37