Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Warten verdeeld zijn.

1 1
2 0
3 0
4 2
5 1
6 6
7 0
8 7
9 12
10 5

Groei

Het aantal recensies in Warten over tijd.

4
4
5
6
6
7
7
8
9
9
10
10
10
12
13
14
14
14
14
16
17
20
21
24
25
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
31
31
31
32
32
35
37
37
37
38
38
39
39
40