Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Wamel verdeeld zijn.

1 1
2 1
3 2
4 3
5 1
6 1
7 1
8 6
9 5
10 6

Groei

Het aantal recensies in Wamel over tijd.

4
5
5
5
5
6
6
8
8
9
10
11
12
12
12
12
13
13
14
15
15
17
17
17
19
19
19
23
23
23
23
23
24
24
25
26
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
30
31
31
31