Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Velsen-Zuid verdeeld zijn.

1 2
2 4
3 4
4 5
5 1
6 4
7 4
8 14
9 35
10 21

Groei

Het aantal recensies in Velsen-Zuid over tijd.

4
5
5
5
8
15
16
17
18
19
20
22
23
27
28
30
31
37
38
39
41
43
44
45
47
48
49
51
52
55
56
58
58
60
61
63
65
66
67
68
69
76
78
81
81
81
82
82
82
83