Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Veenoord verdeeld zijn.

1 0
2 1
3 0
4 1
5 0
6 3
7 4
8 19
9 40
10 46

Groei

Het aantal recensies in Veenoord over tijd.

4
4
5
8
8
9
10
11
11
11
11
11
11
13
14
18
24
25
26
28
29
31
31
33
34
34
36
37
39
41
42
43
43
45
46
48
49
50
50
52
57
62
64
67
68
71
78
93
101
109