Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Veenoord verdeeld zijn.

1 0
2 1
3 0
4 0
5 0
6 3
7 3
8 15
9 39
10 41

Groei

Het aantal recensies in Veenoord over tijd.

3
4
4
7
8
8
10
11
11
11
11
11
11
12
13
15
18
24
25
26
28
29
31
31
33
34
34
36
37
37
39
42
43
43
44
46
47
48
49
50
51
52
59
62
65
67
69
72
81
94