Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Ulestraten verdeeld zijn.

1 1
2 2
3 2
4 5
5 4
6 2
7 3
8 3
9 5
10 1

Groei

Het aantal recensies in Ulestraten over tijd.

3
3
3
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
15
16
16
16
18
20
21
21
23
24
25