Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Tzummarum verdeeld zijn.

1 1
2 0
3 0
4 0
5 1
6 0
7 0
8 3
9 5
10 0

Groei

Het aantal recensies in Tzummarum over tijd.

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
9
9
9
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12