Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Ten boer verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 4
4 2
5 3
6 3
7 2
8 17
9 14
10 4

Groei

Het aantal recensies in Ten boer over tijd.

4
4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
9
10
11
11
11
15
16
17
20
23
24
24
25
26
27
27
28
28
28
29
29
32
32
35
37
37
38
40
41
42
47
49
51
52
58