Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Ten boer verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 4
4 2
5 3
6 3
7 2
8 17
9 15
10 5

Groei

Het aantal recensies in Ten boer over tijd.

5
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
9
10
11
12
12
13
16
17
19
22
24
25
26
27
28
28
29
29
29
29
30
33
33
37
38
38
39
41
43
44
49
51
53
56
59
61
61