Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Ryptsjerk verdeeld zijn.

1 1
2 0
3 5
4 1
5 5
6 4
7 5
8 8
9 8
10 10

Groei

Het aantal recensies in Ryptsjerk over tijd.

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
9
10
10
10
10
11
11
13
13
13
14
16
18
20
23
25
26
29
31
32
32
37
40
41
48
50
50
50
53
57
58