Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Ryptsjerk verdeeld zijn.

1 1
2 0
3 5
4 1
5 5
6 4
7 5
8 8
9 8
10 10

Groei

Het aantal recensies in Ryptsjerk over tijd.

5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
10
11
11
11
11
12
12
14
14
14
15
17
19
22
24
26
27
31
32
33
33
39
41
42
50
51
51
52
55
59
60