Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Rottevalle verdeeld zijn.

1 0
2 0
3 3
4 1
5 0
6 0
7 0
8 4
9 5
10 6

Groei

Het aantal recensies in Rottevalle over tijd.

3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
9
10
11
11
11
12
12
12
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
22