Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Rottevalle verdeeld zijn.

1 2
2 0
3 3
4 2
5 0
6 0
7 0
8 5
9 6
10 8

Groei

Het aantal recensies in Rottevalle over tijd.

4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
8
10
11
12
12
12
13
13
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
21
21
21
21
21
22
23
23
27