Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Roosendaal verdeeld zijn.

1 58
2 60
3 41
4 75
5 82
6 87
7 110
8 349
9 504
10 338

Groei

Het aantal recensies in Roosendaal over tijd.

23
28
33
37
47
57
67
75
88
105
119
162
189
217
251
273
314
340
378
421
442
481
535
604
642
689
732
758
804
841
887
921
961
1003
1042
1094
1136
1176
1218
1252
1283
1323
1363
1428
1479
1555
1599
1634
1691
1742