Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Roosendaal verdeeld zijn.

1 63
2 65
3 47
4 79
5 86
6 91
7 117
8 363
9 515
10 351

Groei

Het aantal recensies in Roosendaal over tijd.

24
29
34
39
52
58
68
80
91
109
132
173
200
237
263
297
330
365
408
440
476
526
595
641
689
733
760
808
849
896
929
967
1016
1052
1102
1151
1200
1232
1274
1310
1344
1398
1459
1538
1591
1627
1680
1737
1809
1856