Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Rijnsaterwoude verdeeld zijn.

1 2
2 1
3 4
4 0
5 3
6 0
7 3
8 9
9 10
10 3

Groei

Het aantal recensies in Rijnsaterwoude over tijd.

2
5
5
5
6
9
11
11
11
11
12
13
14
14
15
18
19
19
22
23
24
25
26
26
26
26
27
27
28
29
30
31
31
31
31
31
31
32
33
34
35
35
35
35
37
37
38
39
39
39