Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Petten verdeeld zijn.

1 1
2 1
3 0
4 5
5 1
6 0
7 1
8 6
9 10
10 4

Groei

Het aantal recensies in Petten over tijd.

5
5
5
6
11
11
12
13
13
13
13
13
14
14
15
16
16
16
16
18
18
19
19
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
29
29
29
29
29
31
35