Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Pesse verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 3
4 6
5 6
6 6
7 6
8 18
9 29
10 41

Groei

Het aantal recensies in Pesse over tijd.

3
3
4
4
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
19
19
21
23
23
24
26
28
45
51
56
67
71
72
76
80
82
85
89
91
91
91
94
94
96
100
100
100
104
106
109
109
113
121
132