Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Pesse verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 2
4 6
5 6
6 6
7 6
8 17
9 24
10 37

Groei

Het aantal recensies in Pesse over tijd.

5
5
5
6
6
7
8
9
10
11
11
13
16
16
17
19
21
21
23
25
25
27
28
29
46
51
58
67
73
74
76
80
83
87
90
93
93
93
94
96
96
99
102
102
102
106
108
111
111
115