Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Pesse verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 3
4 6
5 6
6 6
7 6
8 18
9 29
10 41

Groei

Het aantal recensies in Pesse over tijd.

4
4
4
5
5
6
7
7
9
10
10
12
15
16
17
18
20
21
22
24
24
26
28
37
50
56
66
71
73
75
79
82
86
89
92
92
92
94
95
96
101
101
101
101
106
108
110
113
119
132