Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Pesse verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 3
4 6
5 6
6 6
7 6
8 19
9 31
10 43

Groei

Het aantal recensies in Pesse over tijd.

4
4
5
5
5
6
7
8
9
10
11
15
15
16
18
20
21
22
24
24
26
28
34
49
56
66
71
73
75
79
82
86
90
92
92
92
95
95
97
101
101
101
105
107
110
110
115
123
134
135