Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Overasselt verdeeld zijn.

1 1
2 2
3 4
4 3
5 4
6 0
7 1
8 7
9 10
10 8

Groei

Het aantal recensies in Overasselt over tijd.

5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
8
8
8
8
9
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
13
14
15
16
16
17
19
20
24
24
29
29
32
34
35
36
37
37
40
40
41
43