Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Oudega Wymbritseradiel verdeeld zijn.

1 0
2 1
3 0
4 0
5 3
6 0
7 0
8 0
9 4
10 2

Groei

Het aantal recensies in Oudega Wymbritseradiel over tijd.

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
11