Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Oudega Smallingerland verdeeld zijn.

1 1
2 0
3 1
4 3
5 4
6 2
7 6
8 2
9 2
10 0

Groei

Het aantal recensies in Oudega Smallingerland over tijd.

3
3
3
3
4
4
5
6
7
7
7
7
9
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
16
16
17
18
18
18
18
18
18
19
20
20
20
21
21
21
21