Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Oosterwijtwerd verdeeld zijn.

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 7
9 7
10 3

Groei

Het aantal recensies in Oosterwijtwerd over tijd.

3
5
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
10
11
11
11
11
12
13
13
13
13
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18