Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Oosterwijtwerd verdeeld zijn.

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 7
9 6
10 3

Groei

Het aantal recensies in Oosterwijtwerd over tijd.

2
4
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
9
9
10
10
10
11
12
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16