Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Oosterend nh verdeeld zijn.

1 2
2 2
3 0
4 1
5 0
6 2
7 1
8 7
9 4
10 4

Groei

Het aantal recensies in Oosterend nh over tijd.

4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
9
10
12
13
13
16
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
23
23
23
23
25