Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Oosterend nh verdeeld zijn.

1 2
2 2
3 0
4 1
5 0
6 2
7 1
8 5
9 4
10 4

Groei

Het aantal recensies in Oosterend nh over tijd.

3
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
8
8
11
12
12
14
15
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20