Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Ommen verdeeld zijn.

1 36
2 40
3 25
4 32
5 37
6 37
7 35
8 164
9 236
10 228

Groei

Het aantal recensies in Ommen over tijd.

24
28
34
39
42
47
52
57
63
69
75
80
95
107
115
124
138
149
160
177
192
214
237
254
257
269
289
312
332
341
348
370
389
398
413
425
445
475
497
513
535
573
611
630
653
676
724
794
851
883