Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Oldeberkoop verdeeld zijn.

1 3
2 1
3 3
4 5
5 4
6 5
7 8
8 12
9 19
10 10

Groei

Het aantal recensies in Oldeberkoop over tijd.

3
3
4
4
5
7
7
7
7
7
7
7
8
10
12
12
12
13
17
18
22
24
24
25
28
30
30
31
32
33
35
36
39
41
42
44
46
47
49
52
53
56
61
61
62
65
66
67
71
72