Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Oldeberkoop verdeeld zijn.

1 3
2 1
3 3
4 5
5 4
6 5
7 8
8 12
9 19
10 10

Groei

Het aantal recensies in Oldeberkoop over tijd.

2
3
3
3
5
6
6
6
6
6
6
6
7
9
11
11
11
14
16
19
22
23
24
24
28
29
29
31
31
33
34
38
38
41
41
44
45
46
49
51
52
56
60
61
64
64
66
67
70
72