Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Oldeberkoop verdeeld zijn.

1 3
2 1
3 3
4 5
5 3
6 5
7 8
8 12
9 19
10 10

Groei

Het aantal recensies in Oldeberkoop over tijd.

4
5
5
5
6
8
8
8
8
8
8
8
9
11
13
13
13
14
18
19
23
25
25
26
28
30
31
31
33
34
35
36
40
41
43
44
47
48
49
52
54
55
58
62
63
66
66
68
69
73