Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Oldeberkoop verdeeld zijn.

1 3
2 1
3 3
4 5
5 3
6 5
7 8
8 11
9 19
10 10

Groei

Het aantal recensies in Oldeberkoop over tijd.

4
4
5
5
6
7
8
8
8
8
8
8
9
9
12
13
13
14
17
19
22
24
25
26
27
30
31
31
33
33
35
36
40
40
43
43
46
47
48
51
53
54
58
62
63
66
66
67
68
72