Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Oldeberkoop verdeeld zijn.

1 3
2 1
3 3
4 5
5 3
6 5
7 8
8 11
9 18
10 8

Groei

Het aantal recensies in Oldeberkoop over tijd.

2
3
3
3
4
6
6
6
6
6
6
6
6
7
9
11
11
11
13
16
18
21
23
23
24
26
28
29
29
31
32
33
34
38
38
41
41
44
45
46
49
51
52
55
57
60
61
64
64
66