Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Odijk verdeeld zijn.

1 2
2 0
3 0
4 2
5 0
6 0
7 1
8 7
9 10
10 14

Groei

Het aantal recensies in Odijk over tijd.

2
2
3
3
5
5
5
5
5
6
7
7
8
9
11
12
12
13
14
15
15
18
21
22
25
28
28
29
29
29
31
31
31
31
31
32
33
34
35
36
36
37
37
37
38
38
38
38
38
38