Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Nispen verdeeld zijn.

1 0
2 1
3 1
4 0
5 0
6 3
7 3
8 3
9 4
10 8

Groei

Het aantal recensies in Nispen over tijd.

3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
9
10
10
10
11
12
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
16
16
17
19
19
20
20
20
22
23
24
25
27
28
28
28
28