Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Nieuwkoop verdeeld zijn.

1 1
2 3
3 3
4 2
5 2
6 6
7 5
8 20
9 29
10 13

Groei

Het aantal recensies in Nieuwkoop over tijd.

4
5
5
5
6
7
7
7
9
10
10
11
11
12
13
14
15
16
16
21
23
24
30
33
33
33
33
34
36
41
42
43
44
45
45
46
48
48
48
52
53
54
56
56
63
72
76
85
88
92