Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Nieuwkoop verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 3
4 2
5 2
6 6
7 5
8 20
9 34
10 15

Groei

Het aantal recensies in Nieuwkoop over tijd.

5
6
6
6
7
8
8
9
11
11
12
12
13
14
15
16
17
19
23
25
25
34
34
34
34
35
37
43
43
44
45
46
46
49
49
49
52
54
55
57
58
69
76
82
88
93
97
98
103
104