Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Nieuwkoop verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 3
4 2
5 2
6 6
7 5
8 20
9 33
10 15

Groei

Het aantal recensies in Nieuwkoop over tijd.

4
5
5
5
6
7
7
8
10
10
11
11
12
13
15
15
16
18
22
24
24
33
33
33
33
34
36
42
42
43
44
45
45
48
48
48
51
53
54
56
56
63
75
79
87
91
93
97
101
102