Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Nieuwkoop verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 3
4 2
5 2
6 6
7 5
8 20
9 34
10 15

Groei

Het aantal recensies in Nieuwkoop over tijd.

5
6
6
6
8
8
8
10
11
11
12
12
14
15
16
16
17
22
24
25
32
34
34
34
35
36
40
43
43
45
46
46
47
49
49
50
54
55
57
57
62
73
77
86
90
94
98
98
103
105