Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Nibbixwoud verdeeld zijn.

1 3
2 3
3 1
4 2
5 1
6 1
7 2
8 10
9 18
10 18

Groei

Het aantal recensies in Nibbixwoud over tijd.

5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
8
9
11
11
11
11
11
12
13
14
14
14
15
16
16
16
17
18
18
19
20
21
22
22
23
26
27
29
31
33
36
39
43
48
50
52
57
60
62