Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Nibbixwoud verdeeld zijn.

1 3
2 3
3 1
4 2
5 1
6 1
7 2
8 9
9 18
10 18

Groei

Het aantal recensies in Nibbixwoud over tijd.

5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
8
9
11
11
11
11
11
12
13
14
14
14
15
16
16
16
17
18
18
18
20
21
21
22
23
26
27
29
30
33
35
39
41
47
49
51
56
59
60