Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Nibbixwoud verdeeld zijn.

1 3
2 3
3 1
4 2
5 1
6 1
7 2
8 10
9 18
10 18

Groei

Het aantal recensies in Nibbixwoud over tijd.

4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
7
8
10
10
10
10
10
11
12
13
13
14
15
15
15
16
16
17
17
18
20
20
21
22
24
26
27
29
31
33
36
39
46
48
50
55
58
60
61