Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Meteren verdeeld zijn.

1 1
2 5
3 0
4 2
5 3
6 1
7 1
8 6
9 7
10 3

Groei

Het aantal recensies in Meteren over tijd.

3
3
3
3
5
8
9
10
10
10
11
12
12
12
13
13
14
16
17
17
17
19
19
19
20
23
23
25
26
26
27
29
29
29
30
31
31
31
31
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33