Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Meteren verdeeld zijn.

1 1
2 5
3 0
4 2
5 3
6 1
7 1
8 6
9 7
10 3

Groei

Het aantal recensies in Meteren over tijd.

2
2
2
2
4
7
8
9
9
9
11
11
11
11
12
12
14
15
16
16
17
18
18
18
20
22
24
25
25
26
27
28
28
29
29
30
30
30
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32