Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Maasland verdeeld zijn.

1 2
2 4
3 2
4 3
5 5
6 4
7 4
8 11
9 18
10 7

Groei

Het aantal recensies in Maasland over tijd.

4
4
6
6
7
7
9
10
11
11
12
12
12
13
13
14
15
20
24
24
24
25
27
27
28
32
32
37
37
37
37
39
39
41
41
42
45
47
48
49
52
52
56
59
61
63
63
63
63
67