Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Maasland verdeeld zijn.

1 2
2 4
3 2
4 3
5 5
6 5
7 4
8 11
9 18
10 8

Groei

Het aantal recensies in Maasland over tijd.

3
5
5
6
6
8
9
10
10
10
11
11
11
12
13
14
17
23
23
23
24
26
26
27
31
31
35
36
36
36
38
38
40
40
41
44
46
47
48
51
51
56
58
60
62
62
62
64
68
70