Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Maasland verdeeld zijn.

1 2
2 4
3 2
4 3
5 5
6 4
7 4
8 11
9 18
10 7

Groei

Het aantal recensies in Maasland over tijd.

4
5
6
7
7
8
9
11
11
11
12
12
12
13
13
15
15
20
24
24
24
25
27
27
28
32
32
36
37
37
37
38
39
40
41
42
45
46
48
49
51
52
54
58
60
61
63
63
63
67