Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Maasland verdeeld zijn.

1 2
2 4
3 2
4 3
5 5
6 4
7 4
8 10
9 18
10 7

Groei

Het aantal recensies in Maasland over tijd.

3
5
5
6
6
7
8
10
10
10
11
11
11
12
12
14
14
19
23
23
23
24
26
26
27
31
31
35
36
36
36
37
38
39
40
41
43
45
47
47
49
51
52
57
59
60
62
62
62
64