Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Loon op Zand verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 6
4 2
5 6
6 6
7 10
8 31
9 41
10 30

Groei

Het aantal recensies in Loon op Zand over tijd.

2
4
4
4
4
5
6
7
11
12
13
16
19
22
24
27
34
38
46
48
56
63
64
66
69
77
82
87
87
87
88
90
94
101
105
107
108
110
114
116
120
121
124
124
128
132
135
139
140
144