Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Loon op Zand verdeeld zijn.

1 1
2 3
3 5
4 2
5 6
6 6
7 9
8 30
9 39
10 28

Groei

Het aantal recensies in Loon op Zand over tijd.

3
5
5
5
5
6
7
8
12
13
14
15
20
23
24
27
31
38
44
47
56
60
65
66
67
71
81
86
88
88
88
89
92
95
102
106
108
109
111
115
116
121
122
125
125
127
132
135
139
141