Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Loon op Zand verdeeld zijn.

1 1
2 3
3 5
4 2
5 6
6 6
7 9
8 30
9 39
10 28

Groei

Het aantal recensies in Loon op Zand over tijd.

2
4
4
4
4
5
6
7
11
12
13
14
19
21
23
25
30
35
40
46
53
58
64
65
66
69
79
82
87
87
87
88
90
93
96
105
106
108
109
110
115
117
120
124
124
124
129
132
135
139