Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Loon op Zand verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 6
4 2
5 6
6 6
7 10
8 30
9 39
10 28

Groei

Het aantal recensies in Loon op Zand over tijd.

3
5
5
5
5
6
7
10
12
14
14
17
20
23
25
28
35
39
46
48
57
64
65
67
69
77
83
88
88
88
89
91
94
97
106
107
109
110
111
116
120
122
125
125
127
131
135
138
141
141