Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Leerbroek verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 0
4 3
5 3
6 2
7 3
8 8
9 3
10 6

Groei

Het aantal recensies in Leerbroek over tijd.

4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
7
8
9
12
13
15
15
16
16
17
17
19
20
21
23
23
24
24
24
25
27
28
28
29
29
30
33
33
33
33
34
34
34
35
35
35
35
35
35
36