Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Kortrijk verdeeld zijn.

1 2
2 1
3 1
4 0
5 0
6 0
7 0
8 6
9 6
10 3

Groei

Het aantal recensies in Kortrijk over tijd.

1
5
5
5
10
10
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
14
15
15
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21