Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Kampen verdeeld zijn.

1 31
2 23
3 17
4 36
5 44
6 37
7 76
8 252
9 294
10 265

Groei

Het aantal recensies in Kampen over tijd.

41
49
57
62
78
85
92
109
124
146
161
184
206
228
242
263
285
318
338
352
394
406
426
441
452
472
487
502
514
532
550
571
582
595
617
641
671
722
741
768
799
833
863
893
920
958
989
1021
1045
1092