Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Kaatsheuvel verdeeld zijn.

1 22
2 28
3 28
4 23
5 29
6 35
7 66
8 236
9 296
10 250

Groei

Het aantal recensies in Kaatsheuvel over tijd.

22
24
27
30
33
37
48
59
66
75
83
95
108
122
136
147
158
180
215
228
247
281
309
330
350
370
403
420
431
453
469
486
503
525
561
588
605
614
625
641
665
683
731
786
803
823
855
885
935
1011