Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Hooghalen verdeeld zijn.

1 1
2 2
3 3
4 3
5 2
6 4
7 4
8 4
9 8
10 7

Groei

Het aantal recensies in Hooghalen over tijd.

3
4
4
4
6
8
9
10
11
12
12
14
14
14
14
15
18
20
22
22
23
23
24
26
27
29
29
29
29
30
30
32
32
32
32
33
33
35
35
35
35
35
36
37
38
38
40
41
41
42