Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Hooghalen verdeeld zijn.

1 1
2 2
3 3
4 3
5 2
6 3
7 4
8 4
9 7
10 7

Groei

Het aantal recensies in Hooghalen over tijd.

3
3
3
3
5
7
8
9
10
11
11
12
13
13
13
13
16
17
19
21
21
22
22
23
25
26
26
28
28
28
28
29
29
31
31
31
31
32
32
33
34
34
34
34
35
35
37
37
37
39