Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Goingarijp verdeeld zijn.

1 2
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 1
8 2
9 1
10 0

Groei

Het aantal recensies in Goingarijp over tijd.

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
6
8
8
8