Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Geffen verdeeld zijn.

1 2
2 5
3 3
4 4
5 1
6 4
7 3
8 20
9 47
10 41

Groei

Het aantal recensies in Geffen over tijd.

4
4
5
6
7
8
8
9
9
9
9
10
11
12
13
14
14
14
14
15
16
19
19
20
21
22
22
24
30
32
32
33
33
36
99
100
100
100
102
102
104
104
110
115
115
119
121
123
130
135