Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Garnwerd verdeeld zijn.

1 1
2 5
3 4
4 7
5 0
6 1
7 4
8 10
9 7
10 9

Groei

Het aantal recensies in Garnwerd over tijd.

2
2
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
13
27
35
37
39
39
40
40
41
47
47
47
49
49
50
52
54
54
54
54
54
55