Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Epe verdeeld zijn.

1 30
2 32
3 41
4 33
5 41
6 41
7 68
8 228
9 305
10 262

Groei

Het aantal recensies in Epe over tijd.

45
52
56
61
66
71
74
78
84
92
96
106
117
131
150
171
192
204
218
244
262
285
310
361
383
397
418
438
472
500
516
536
561
581
602
633
675
701
742
767
816
834
867
898
951
979
1036
1077
1120
1153