Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Enkhuizen verdeeld zijn.

1 16
2 23
3 20
4 25
5 27
6 22
7 40
8 112
9 200
10 165

Groei

Het aantal recensies in Enkhuizen over tijd.

17
20
23
25
27
33
40
44
56
63
69
79
88
94
100
121
133
146
165
192
208
223
239
249
275
296
310
326
347
362
383
389
401
408
419
432
443
453
469
486
499
510
527
541
571
588
614
639
658
678