Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Enkhuizen verdeeld zijn.

1 12
2 18
3 19
4 23
5 22
6 20
7 35
8 94
9 178
10 147

Groei

Het aantal recensies in Enkhuizen over tijd.

13
16
17
21
22
28
32
36
40
54
59
65
75
81
87
94
109
122
134
150
166
190
205
219
232
242
262
286
300
311
325
345
363
379
385
397
404
411
426
437
448
451
475
489
500
508
524
535
563
581