Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Elst verdeeld zijn.

1 12
2 21
3 22
4 31
5 26
6 34
7 30
8 128
9 154
10 112

Groei

Het aantal recensies in Elst over tijd.

33
37
40
47
50
52
55
63
66
76
83
92
97
111
117
126
137
150
156
170
182
192
207
218
227
240
249
261
267
279
292
301
315
326
345
363
391
413
431
449
468
489
504
515
527
543
558
571
588
601