Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Eernewoude verdeeld zijn.

1 6
2 0
3 7
4 10
5 7
6 3
7 10
8 15
9 16
10 8

Groei

Het aantal recensies in Eernewoude over tijd.

2
2
2
2
3
5
5
5
6
7
7
7
7
8
9
10
10
11
14
15
17
18
22
26
37
42
43
44
46
49
49
50
50
51
58
62
63
65
66
71
72
72
73
75
76
76
76
76
83
85