Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Eernewoude verdeeld zijn.

1 6
2 1
3 7
4 11
5 7
6 3
7 11
8 17
9 17
10 9

Groei

Het aantal recensies in Eernewoude over tijd.

5
5
5
5
7
8
8
9
10
10
10
10
11
12
13
13
14
17
19
20
23
27
40
45
46
47
48
52
52
53
53
54
61
65
67
69
73
75
75
75
78
79
79
79
79
86
88
89
93
97