Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Dronrijp verdeeld zijn.

1 0
2 0
3 2
4 1
5 0
6 3
7 6
8 3
9 6
10 2

Groei

Het aantal recensies in Dronrijp over tijd.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
6
8
9
11
12
13
13
13
13
13
13
13
17
17
17
17
19
20
20
21
21
21
22
23
23
23
23
24
26
27
27
28
29
29
29