Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Dronrijp verdeeld zijn.

1 0
2 0
3 2
4 1
5 0
6 3
7 6
8 3
9 6
10 2

Groei

Het aantal recensies in Dronrijp over tijd.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
5
7
8
11
12
12
12
12
12
12
12
13
16
16
16
17
18
19
20
20
20
21
22
22
22
22
23
24
26
26
27
28
28
28
28